Không chỉ Cô Út mà phía nhà nội và hàng xóm tiếp tục có những chia sẻ phía sau câu chuyện mâu thuẫn với gia đình Phương Mỹ Chi. Mới đây, cô Út của Phương Mỹ Chi – Phương Quế Như tiết lộ gia đình Phương Mỹ Chi bạc...