Minh Anh bị nhiều người cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lê Công Tuấn Anh. Nhưng trong ngày giỗ nam tài tử, chồng Hồng Vân đã lên tiếng giải oan cho Minh Anh. Những mẩu chuyện xúc động đã khiến nhiều người hiểu thêm về điều...