(PLO)- Văn phòng UBND tỉnh Bình Định vẫn còn số lượng phó chánh văn phòng vượt quy định dù chủ tịch UBND tỉnh này đã cam kết từ ngày 1-6 không còn tình trạng dôi dư. Ngày 1-6, trao đổi với Pháp Luật , ông Lâm Hải Giang, Giám...