Home » Tâm Sự » Chuyền cười: 50% Quốc hội không ngu

Chuyền cười: 50% Quốc hội không ngu

Sau khi ra quy định bôi nhọ trên MXH bị phạt tiền, bộ trưởng cho quân lên MXH triển khai nhằm thu về ngân sách cho nhà nước. Mới được 5 phút có điện thoại của đệ tử báo về.
– Thưa anh đã tìm được đối tượng đầu tiên, nó viết “một nửa quốc hội bị ngu”.
– Ah láo quá, quốc hội là có cả tao đấy, phạt thật nặng, quốc hội có gần 500 đại biểu, một nửa là 250, phạt 5 triệu nhân 250 là 750 triệu.
– Anh ơi phạt thế có nặng quá không? Bọn nó sợ quá bọn nó không nói láo nữa thì lấy gì mà phạt?
– Ờ nhỉ, thôi khoan hồng cho nó, nhưng bắt nó sửa đi!

(5 phút sau)
– Anh ơi nó sửa rồi anh ạ, nó viết là “một nửa quốc hội không bị ngu”
– Ô kê

hinh

Leave a Reply

Your email address will not be published.